કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
આર્ટીકલ્સ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન
વેબ બ્લોગ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
રાજા રમન્ના
શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટ નો સિદ્ધાંત કયો છે ?

વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP