કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

ડિલીટ કી દબાવવાથી
માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી
બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લેક કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP