કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
FPT સર્વર
FTD સર્વર
FTP સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Body Machines
International Buyer Machines
International Best Machines
International Business Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

આપેલ તમામ
ટેબલ બોર્ડર કલર
બુલેટ્સ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

વર્ડ પ્રોસેસર
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ
પ્રેઝન્ટેશન
ઍડશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP