કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

એક પણ નહીં
આલ્ફાન્યૂમેરિક
પીનપેડ
ન્યુમેરિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર મોડમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP