કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઇનલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્પ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FTD સર્વર
FPT સર્વર
FTP સર્વર
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
ફક્ત શાબ્દીક
આપેલ તમામ
ફક્ત આંકડાકિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP