કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ
સિસ્ટમ
રન
વર્ડપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

એનિમેશન
મલ્ટીમીડિયા
મુવી ફાઈલ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
લેન
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

રિસ્ટોર
બેકઅપ
ડાઉનલોડ
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP