કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સિસ્ટમ
વર્ડપેડ
કંટ્રોલ
રન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP