કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

ઈલેકટ્રોનિક ચીપ
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP