કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

સિસ્ટમ સોફટવેર
ડીટીપી
ડેટાબેઝ
યુટીલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

QPRO
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
લોટસ
વર્ડસ્ટાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP