કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

સિસ્ટમ સોફટવેર
યુટીલીટી
ડેટાબેઝ
ડીટીપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

કેબલ
ઈન્ટરનેટ
ચેનલ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

ડોક્યુમેન્ટ
ડેસ્કટોપ
માય કોમ્પ્યુટર
રિસાયકલ બિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP