કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
@
હોસ્ટ નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP