કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP