કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

અર્ધ માર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ
એક માર્ગી સંચાર
દ્વિમાર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટરના સંદર્ભમાં નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

ડોટમેટ્રિકસ પ્રિન્ટર સસ્તા અને ધીમા હોય છે.
પ્રિન્ટરનું આઉટપુટ સોફટ કોપી સ્વરૂપે હોય છે.
લેસર પ્રિન્ટર અન્ય પ્રિન્ટરની સરખામણીમાં ઝડપી અને મોંઘા હોય છે.
ઈકજેટ પ્રિન્ટર એ ડોટમેટ્રિકસ પ્રિન્ટર કરતાં ધીમાં અને મોંઘા હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે
બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP