કમ્પ્યુટર (Computer)
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટને શેની સાથે સરખાવાય છે ?

માનવીના મગજ
કીબોર્ડ
પ્રિન્ટર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમાન્ડ આપવાને બદલે પિક્ચર ઉપર માઉસ નું બટન ક્લિક કરવાથી કમાન્ડ નો અમલ થાય તે સુવિધાને શું કહેવાય ?

સોફ્ટવેર
પેકેજ
સીએલઆઈ
જીયુઆઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP