કમ્પ્યુટર (Computer)
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટને શેની સાથે સરખાવાય છે ?

પ્રિન્ટર
કીબોર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
માનવીના મગજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્યુઆર કોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
બારકોડ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

એક માર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ
અર્ધ માર્ગી સંચાર
દ્વિમાર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP