કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટોલ
વર્ડપેડ
સિસ્ટમ
રન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP