Talati Practice MCQ Part - 8
નીચેના પૈકી ક્યું પુસ્તક ન્હાનાલાલ કવિનું નથી ?

જયાજયંત
વિશ્વગીતા
ચૂંદડી
ચિત્રદર્શનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો.
વિદ્યા ભણ્યો જેહ, તેહ ઘર વૈભવ રૂડો.

આંતરપ્રાસ
અંત્યાનુપ્રાસ
સજીવારોપણ
ઉપમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
રક્તપિત્ત રોગના જંતુની શોધ કોણે કરી ?

ડૉ.લુઈ પાશ્વર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ડૉ.આર્મર હેનસન
ડૉ.એડવર્ડ જેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
73મા બંધારણ સુધારાનું મહત્ત્વ શું છે ?

મહિલાઓ માટે અનામત બેઠકો
ગ્રામસભાને શાસનનું એકમ બનાવાઈ
ભારતના સમવાયતંત્રમાં પંચાયતોને બંધારણીય સ્થાન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP