Talati Practice MCQ Part - 8
Which of the following in correct if you want to say that you enjoy someone's compam :

Good company is enjoyable.
Enjoying good company is fun
I enjoy good company like you
I enjoy good company, like you

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
પૃથ્વી પર ભરતી અને ઓટ ઉદ્દભવવાનું કારણ જણાવો.

પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ અને પરિક્રમણ બંનેના આધારે
પૃથ્વી પરની અક્ષાંશ અને રેખાંશના આધારે
પૃથ્વીનું પરિક્રમણ
પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
એક માણસે બીજા માણસને કહ્યું ‘તમારા ભાઈનો પુત્ર, એ મારા પુત્રનો સગો ભાઈ થાય' તો તે બંને વચ્ચે શું સંબંધ થાય ?

પિતા – પુત્ર
સસરો - જમાઈ
ભાઈ - ભાઈ
સાળો - બનેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP