કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2022 (Current Affairs September 2022)
રાજભાષા કીર્તિ પુરરકાર કયા મંત્રાલય દ્વારા એનાયત કરાય છે ?

સંસ્કૃતિ મંત્રાલય
એક પણ નહીં
ગૃહ મંત્રાલય
સંરક્ષણ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP