કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ભારતના કયા મંત્રાલયે આંબેડકર સોશિયલ ઇનોવેશન અને ઈન્ક્યુબેશન મિશન (ASIIM)નો પ્રારંભ કર્યો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પર્યાવરણ મંત્રાલય
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નવેમ્બર 2020 દરમિયાન ભારતના સુર સરોવર અને લોનાર સરોવરનો ભારતની કેટલામી રામસર સાઇટ તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ?

39મી અને 40મી
38મી અને 39મી
40મી અને 41મી
41મી અને 42મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઈઝ 2020 મેળવનાર ભારતીયનું નામ જણાવો ?

શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહ ડિસલે
શ્રી રણજીતસિંહ ડિસલે
શ્રી ચુન્નીલાલ ડિસલે
શ્રી ધર્મપાલ ડિસલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
રિલાયન્સ લાઇફ સાયન્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી RT-PCR ટેસ્ટ કીટનું નામ જણાવો.

કે-ગ્રીન કીટ
એમ-ગ્રીન કીટ
એચ-ગ્રીન કીટ
આર-ગ્રીન કીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP