વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મંગળયાન (માસ ઓર્બિટર મિશન) વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

મંગળની સપાટી પર ખોદકામ કરવા માટે તેની ટી.આઈ.એસ.જોડવામાં આવ્યું છે.
આપેલ બંને
તેને PSLVC 26 દ્વારા પ્રક્ષેપિત કરાયું હતું.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતે કઈ નીતિ અપનાવી છે ?

પરમાણુ હથિયારનો પ્રથમ ઉપયોગ ન કરવો
પરમાણુ હથિયારનો ઉપયોગ ન કરવો
આપેલ પૈકી કોઇ નહી
પરમાણુ હથિયારનો પ્રથમ ઉપયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'પ્રબળ દસ્તકી' ભારત તથા મધ્ય એશિયાઈ દેશ ___ નો સંયુક્ત સૈન્યાભ્યાસ છે.

ઉઝબેકિસ્તાન
કઝાખસ્તાન
તુર્કિ
તુર્કમેનિસ્તાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ફેબ્રુઆરી 2017માં ઈસરો દ્વારા 104 ઉપગ્રહો છોડવામાં આવેલ છે, તેમાં ભારત સિવાય કયા દેશોના ઉપગ્રહો હતા ?

ધી નેધરલેન્ડ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને યુએઈ
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ
આપેલ માંથી એક પણ નહિ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેની લાક્ષણિકતાઓને આધારે મિસાઈલની ઓળખ કરો.
(i) તે જમીનથી હવામાં ઘાત કરનારી મધ્યમ રેન્જની મિસાઈલ છે.
(ii) પ્રહારક્ષમતા 30 કિ.મી.ની તથા 18 કિ.મી.ની ઊંચાઈ સુધી પ્રહાર કરી શકે છે.
(iii) તે એક સુપરસોનિક મિસાઈલ છે.

આકાશ
અસ્ત્ર
નિર્ભય
પ્રહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP