ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં ઔધોગિક વિકાસના પગલાને ___ મોડલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

કેઈન્સ
એડમ સ્મિથ
અમર્ત્ય સેન
મહાલનોબિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP