ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કયું ભારતમાં આવકની અસમાનતાનું કારણ નથી ?

સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ
જમીનની માલિકીમાં અસમાનતા
ફુગાવો
પ્રગતિશીલ કરવેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
પૂર્ણ કરાયેલી કુલ 11 પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૈકી કઈ યોજનાએ મહત્તમ વૃદ્ધિદર હાંસલ કર્યો છે ?

દસમી યોજના (2002-07)
અગિયારમી યોજના (2007-12)
નવમી યોજના (1997-2002)
આઠમી યોજના (1992-97)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે આપેલી યાદીમાંથી RBI દ્વારા હાલમાં નિયંત્રિત થતી વિત્તીય સંસ્થા / સંસ્થાઓ પસંદ કરો.

EXIM બેંક (એક્સપોર્ટ ઈમ્પોર્ટ બેંક)
NABARD(નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ)
આપેલ તમામ
NHB (નેશનલ હાઉસિંગ બેંક)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP