કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
ડૉ.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામે નીચેના પૈકી ક્યું પુસ્તક લખ્યું છે ?

મિશન ઈન્ડિયા
ઈન્ડિયા 2020
વિંગ્સ ઓફ ફાયર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો

હુન માનેટ કંબોડિયાના નવા વડાપ્રધાન બન્યા.
આપેલ બંને
શ્રેથા થાવિસિન થાઈલેન્ડના નવા વડાપ્રધાન બન્યા.
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
તાજેતરના અહેવાલ અનુસાર, વિદેશી પ્રવાસીઓને આકર્ષવામાં ક્યું રાજ્ય પ્રથમ સ્થાને છે ?

ગુજરાત
મહારાષ્ટ્ર
રાજસ્થાન
તમિલનાડુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP