કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
તાજેતરમાં નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI)એ UPI સેફ્ટી અવેરનેસ કેમ્પેઈન શરૂ કર્યું, તેનું નામ જણાવો.

UPI Secure
UPI જરૂરી હૈ
UPI ચલેગા
UPI સુરક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
ખેલો ઈન્ડિયા વીમેન્સ લીગનું નવું નામ શું છે ?

શક્તિ વીમેન્સ લીગ
એમ્પાવર વીમેન્સ લીગ
ભારતીય નારી વીમેન્સ લીગ
અસ્મિતા વીમેન્સ લીગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP