ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નાબાર્ડની સ્થાપના કઈ પંચવર્ષીય યોજના સમયે થઈ હતી ?

સાતમી પંચવર્ષીય યોજના
પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના
છઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજના
ચોથી પંચવર્ષીય યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીમાં સરકારના કયા ખર્ચાઓ ગણાતા નથી ?

શ્રમિકોનું વેતન
સંરક્ષણ ખર્ચ
ઉત્પાદક
બદલા ચુકવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં કયા કાર્યક્રમથી હરિયાળી ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ?

સંકલિત ગ્રામીણ વિકાસ કાર્યક્રમથી
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વધુ ઉપજ ધરાવતા બિયારણોના કાર્યક્રમથી
Lead Bank(મુખ્ય બેંક) સ્કીમથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કયું ભારતમાં આવકની અસમાનતાનું કારણ નથી ?

પ્રગતિશીલ કરવેરા
ફુગાવો
જમીનની માલિકીમાં અસમાનતા
સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP