ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
મહામંદી કોને કહેવાય ?

સતત એક વર્ષ સુધી મંદી રહે તેને
સતત ત્રણ વર્ષ કે વધુ સમય મંદી રહે તેને
સતત છ માસ સુધી મંદી રહે તેને
સતત બે વર્ષ કે વધુ સમય મંદી રહે તેને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
શેરિંગ ઈકોનોમીને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

સહયોગી ઈકોનોમી
ગીગ ઈકોનોમી
પીયર ઈકોનોમી અને સહયોગી ઈકોનોમી બંને
પીયર ઈકોનોમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતનું નાણાંકીય વર્ષ કયું ગણાય છે ?

જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર
નવેમ્બર થી ઓક્ટોબર
મે થી એપ્રિલ
એપ્રિલ થી માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP