ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા સુરત જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

તાપી, ભરૂચ, નવસારી, નર્મદા
નવસારી,ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચ
છોટાઉદેપુર, ડાંગ, વલસાડ, તાપી
વલસાડ, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

ભાડભૂતેશ્વર મહાદેવ - નર્મદા પાસે
નારેશ્વર - વડોદરા (પાલેજ) પાસે
નારાયણ સરોવર (કોટેશ્વર) - નખત્રાણા (કચ્છ પાસે)
બિંદુ સરોવર - સિધ્ધપુર (પાટણ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
દ્વારકા ખાતે ગોમતી નદીના તટ અને પંચનદ તીર્થને જોડતા પુલનું નામ જણાવો.

સુદામા સેતુ
મૈત્રી સેતુ
ભક્તિ સેતુ
કૃષ્ણ સેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP