ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
પવિત્ર રૂકમાવતી નદીના કિનારે આવેલ યાત્રાધામ રામપર વેકરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

કચ્છ
પોરબંદર
સાબરકાંઠા
બનાસકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા સુરત જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

વલસાડ, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર
છોટાઉદેપુર, ડાંગ, વલસાડ, તાપી
તાપી, ભરૂચ, નવસારી, નર્મદા
નવસારી,ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના ખેડા જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

મહીસાગર
આણંદ
અરવલ્લી
છોટાઉદેપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP