ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
અગાઉના સમયમાં અમદાવાદ શહેર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે પ્રચલિત હતું. આ કારણથી તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવતું હતું ?

ભારતનું કર્ણાવટી
ભારતનું હેરિટેજ
ભારતનું ટેક્સાસ
ભારતનું માન્ચેસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP