ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાં કયા જિલ્લામાં 1407 હેક્ટર જેટલી પડતર જમીનમાં 700+ મે.વો. અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે ?

પાટણ
સાબરકાંઠા
કચ્છ
બનાસકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP