ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ રાજકોટ જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, ગીરસોમનાથ, અમરેલી
સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જુનાગઢ
બોટાદ, મોરબી, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર
મોરબી, બોટાદ, ભાવનગર, જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

ભાડભૂતેશ્વર મહાદેવ - નર્મદા પાસે
બિંદુ સરોવર - સિધ્ધપુર (પાટણ)
નારાયણ સરોવર (કોટેશ્વર) - નખત્રાણા (કચ્છ પાસે)
નારેશ્વર - વડોદરા (પાલેજ) પાસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP