ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા માંથી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

દૂધિયા વાવ-ભદ્રેશ્વર
અડીકડીની વાવ-જૂનાગઢ
રાણકી વાવ-પોરબંદર
કાજીવાવ-હિંમતનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.

સાત નદીઓનું સંગમસ્થાન-વૌઠા : અમદાવાદ જિલ્લો
પ્રતિ 18 વર્ષે ભારતના કુંભમેળાનું સ્થળ-ભાડભૂત : ભરૂચ જિલ્લો
દેવાધિદેવ મહાદેવનું ભવ્ય શિવાલય-બિલેશ્વર : રાજકોટ જિલ્લો
કવિ કલાપીની કર્મભૂમિ-લાઠી : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ખેડા જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

વડોદરા, મહીસાગર, તાપી, અમદાવાદ
પંચમહાલ, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ
અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લી, ભરૂચ
છોટાઉદેપુર, આણંદ, પંચમહાલ, ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP