ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ સાદા વાક્યને જોડતા યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો.
લાટ હોય તો લેત. કણબી છુ. નહિ લઉં.

તો, પણ
પણ, એટલે
અથવા, માટે
જ્યાં...ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયું શબ્દજોડકું સમાનાર્થી શબ્દ દર્શાવે છે ?

શરટ - કાગડો
વૃંદા - તુલસી
વિયતિ - બ્રહ્મા
હય - હાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'પરવારી જવું' રૂઢિપ્રયોગ કયો અર્થ સૂચવે છે ?

બધા જ કામ પુરા કરી નવરા થવું
કામમાં છુટકારો મેળવવો
બધા કામ પૂરા કરવા
કામ પૂરું કરવા ઉતાવળ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘‘હું વાંચીને લખુ છું” કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વર્તમાન કૃદંત
હેત્વર્થ કૃદંત
ભુત કૃદંત
સબંધક ભુતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP