સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પરમાણુ રિએક્ટરમાં હેવી વોટરનું કાર્ય શું છે ?

પરમાણુ પ્રક્રિયા વધારવાનું
ન્યુટનની ગતિને વધારવાનું
રિએક્ટરને ઠંડું કરવાનું
ન્યુટનની ગતિને ઘટાડવાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જે કલિલ દ્રાવણમાં પ્રકાશના કિરણનું પ્રકિર્ણન થાય તે અસરને શું કહે છે ?

ક્રિડીલ અસર
ડીંડોલ અસર
ટીંડોલ અસર
વિંડોલ અસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મધ્યાહ્ન સમયે, જહાજ ઉપર, ક્રોનોમીટર એ જ દિવસના 7:00 AM GMT સમય દર્શાવે છે. જહાજનું રેખાંશ સ્થાન શું છે ?

150° પશ્ચિમ રેખાંશ
75° પશ્ચિમ રેખાંશ
150° પૂર્વ રેખાંશ
75° પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એટમબોમ્બના શોધક નીચે પૈકી કોણ છે ?

આલ્ફ્રેડ નોબેલ
પી વોન મૌસર
જે.રોબટ ઓપન હૈમર
જહોન બ્રાઉનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP