ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સિન્ધૂર્મિ' શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.

સીન્ધુ + ઊર્મિ
સિન્ધુ + ઉર્મિ
સિન્ધૂ + ઊર્મિ
સિન્ધુ + ઊર્મિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તારે કેવા ચોખા ખાવા, સડેલા કે ચડેલા ? - વાક્યમાં અલ્પવિરામ પછી કયું કૃદંત છે ?

હેત્વર્થકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ જોડી ખોટી છે તે જણાવો.

લાડણી-સ્ત્રીલિંગ
ચૂંદડી-સ્ત્રીલિંગ
માયા-સ્ત્રીલિંગ
દિલ-સ્ત્રીલિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP