ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"ધોળા ધાવણ કેરી ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ"- આ પંક્તિમાં સમાવિષ્ટ અલંકાર ઓળખાવો.

ઉત્પ્રેક્ષા
યમક
ઉપમા
વર્ણાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'તત્વમસિ' શબ્દનો સાચો અર્થ જણાવો.

એકને જાણવાથી બાકી બધાનું જ્ઞાન થઈ જાય છે.
તે આત્મા તું જ છે.
સત્ તત્વ આત્મા છે.
સત્ય બોલવું એ જ સાચો ધર્મ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP