ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'દરેક રવાનુકારી દ્વિરુક્તિ હોય છે પણ દરેક દ્વિરુક્તિ અને રવાનુકારી હોતા નથી.' -આ વિધાન કોનું છે ?

અસત્ય
સત્ય
કોઈ નહીં
અર્ધસત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સરદાર પટેલ લોખંડી પુરુષ હતા' - રેખાંકિત પદ ઓળખાવો.

સંખ્યાવાચક વિશેષણ
ભાવવાચક વિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ
ક્રમવાચક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આંખમાં આંખ પરોવવી - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

એકબીજા તરફ એકીટશે જોવું
આંખ આવવી
આંખમાં કચરો પડવો
દયા અનુભવવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP