ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ એક નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપવું એવો અર્થ આપતો નથી ?

પાણીમાં લીટા કરવા
કાગનો વાઘ થવો
વાતનું વતેસર થવું
રામમાંથી રામકહાણી થવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ઉપર-તળ થઈ જવું' આ કહેવતનો અર્થ છે.

ખૂબ અધીરા બની જવું
આનંદમાં આવવું
ઉમંગમાં આવી જવું
સંઘર્ષમાં ઉતરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP