ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓ એકાએક ખોવાઈ ગયા. - રેખાંકિત પદ શું છે ?

સંખ્યાવાચક વિશેષણ
સમયવાચક ક્રિયાવિશેષણ
રીતિવાચક ક્રિયાવિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP