ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખાયા સો ખાયા, ખાયા સો પાયા' કહેવતનો અર્થ શું થાય ?

જાતે ન ઉપભોગ કરતાં બીજાને ખવડાવીને રાજી થવું.
ખાવાને બદલે ધનનો સંગ્રહ કરવો.
ખાવું-પીવું અને લ્હેરથી મોજમજા કરવી.
કરકસરપૂર્વક જીવન જીવવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નકામો પ્રયાસ કરવો એવો અર્થ આપતો નથી ?

રાઈનો પહાડ કરવો
ચિંથરા ફાડવાં
પાણી વલોણું કરવું
ગોદડે ગાંઠ વાળવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP