વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
બાહ્યાવકાશમાં જીવનના અભ્યાસને શું કહે છે ?

લાઈફોલોજી
એન્ડોબાયોલોજી
સ્પેસોલોજી
એક્સોબાયોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
“ઈનસેટ - 3DR" વિશે ખરાં વિધાનોની ઓળખ કરો.

આપેલ બંને
તેનું પ્રક્ષેપણ સપ્ટેમ્બર, 2016 માં GSLV - F05 દ્ધારા ‌સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ઈનસેટ – 3DR 2211 કિગ્રા વજનનો અતિ આધુનિક ‌મૌસમ ઉપગ્રહ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રતિ વર્ષે પ્રખ્યાત ‘ભટનાગર એવોર્ડ’ કઈ સંસ્થા દ્વારા એનાયત થઈ રહ્યો છે ?

CSIR
નેશનલ કેમિકલ લેબોરેટરી
TIFR
ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP