વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે પૈકી કઈ જોડ ખોટી છે ?

રાવતભાટા-પરમાણુ ઉર્જા મથક-રાજસ્થાન
કલ્પક્કમ-પરમાણુ ઊર્જા મથક-તમિલનાડુ
કુડનકુલા-પરમાણુ ઊર્જા મથક-કર્ણાટક
કૈગા પરમાણુ ઊર્જા મથક-કર્ણાટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉદય (ઉજ્જવલ ડિસ્કોમ એશ્યોરન્સ યોજના) વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

વિદ્યુત વિતરણ કરનારી કંપનીઓના ઋણને રાજ્ય સરકારો સ્ટેટ બોન્ડ જાહેર કરીને ભરપાઈ કરવાની કોશિશ કરશે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
રાજ્ય સરકારો માટે ઉદય યોજનામાં જોડાવવું ફરજિયાત છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉજાલા યોજના વિશે ખરાં વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
આ યોજના Energy Efficiency Service Limited દ્વારા લાગુ કરાવવામાં આવી રહી છે.
આ યોજના હેઠળ ભારત સરકાર નાગરિકોને સબસિડી યુક્ત CFL લેમ્પો સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP