કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં ક્યા મંત્રાલયે Transport 4 All challenge Stage-2 and citizen perception Survey-2022 લૉન્ચ કર્યો ?

ગૃહ મંત્રાલય
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય
ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય
આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP