ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સંદર્ભગ્રંથ' શબ્દનો સાચો અર્થ થાય ___

સુવાચ્ય ગ્રંથ
શબ્દાર્થ અને શબ્દ સમજૂતી આપતો ગ્રંથ
વિષયવસ્તુ અંગે વધારે સમજ આપતો ગ્રંથ
માહિતી કોશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મારે હવે ખરેખર વાંચવાની જરૂર છે. - રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

નિશ્રયવાચક
રીતવાચક
પ્રમાણવાચક
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP