ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વળે વળ ઉતારવો એટલે ___

વધારી વધારીને વાત કરવી
સામથ્યપૂર્વક કામ કરવું
બંધ બેસતી ગોઠવણ કરી કામ પાર પાડવું
મુશ્કેલ કાર્ય કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ શબ્દનો રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો.
પગ ટકવો -

સ્થિર થવું
પગ ઉપર ઊભા રહેવું
જતા રહેવું
અવર જવર બંધ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘‘હાય હાય ! કોઈકે મારુ સ્કૂટર પડી નાખ્યું’ - રેખાંકિત પદને શું કહેવાય ?

હાવભાવ
ક્રિયાતિપત્યર્થ
કેવળપ્રયોગી
નામયોગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ પંક્તિ કયા અલંકારનું ઉદાહરણ છે ?
'બળતા અંગાર સમી આંખો તેણે સ્થિર કરી'

ઉપમા
ઉત્પ્રેક્ષા
વ્યતિરેક
સજીવારોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP