સંસ્થા (Organization)
કઈ બે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ બ્રેટનવુડઝ ટ્વીન્સ તરીકે ઓળખાય છે ?

SAPTA અને NAFTA
IMF અને WTO
IMF અને IBRD
SAARC અને ASEAN

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
___ નું 12મું સેશન એક્રા, ઘાનામાં 20 થી 25 એપ્રિલ, 2008 યોજાયો.

સાર્ક (SAARC)
અંકટાડ (UNCTAD)
સાપટા (SAPTA)
નાફ્ટા (NAFTA)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
રાષ્ટ્રસંઘ (UNO) દ્વારા બાળ હક્કો માટે તૈયાર કરેલ જાહેરનામામાં જાહેર કરેલા હક્કોની સંખ્યા કેટલી છે ?

12
13
10
11

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી(FICCI)નું વડુમથક કયા આવેલું છે ?

નવી દિલ્હી
કોલકાતા
મુંબઈ
પુણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP