સંસ્થા (Organization)
'એમ્નેસ્ટી ઈન્ટરનેશનલ' સંસ્થા ક્યા કાર્ય સાથે સંકળાયેલી છે ?

પ્રાણી સંરક્ષણ
ઐતિહાસિક માળખાઓની સુરક્ષા
પર્યાવરણ સંરક્ષણ
માનવ અધિકારોનું જતન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
વિશ્વબેંકનું 189 મું સભ્ય રાષ્ટ્ર બનનાર દેશ કયો છે ?

નોરું
સ્પેન
નાઇજીરીયા
ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સલીમ અલી સેન્ટર ફોર ઓર્નિથોલોજી એન્ડ નેચરલ હિસ્ટ્રી (SACON) ક્યાં આવેલું છે ?

પણજી
ચેન્નાઈ
વિશાખાપટ્ટનમ
કોઇમ્બતુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
WTO હેઠળ કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના વેપાર અંગેના કરારો કે જેમાં બિન જકાત અવરોધો નાબૂદ થશે તેનો અમલ ક્યારથી કરવામાં આવ્યો ?

જાન્યુઆરી 1, 2010
જાન્યુઆરી 1, 1998
જાન્યુઆરી 1, 2005
જાન્યુઆરી 1, 1996

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
નેશનલ બેંક ફોર એગ્રિકલ્ચર એન્ડ રુરલ ડેવલપમેન્ટ (NABARD)ની સ્થાપના ક્યા વર્ષે થઈ હતી ?

વર્ષ 1999
વર્ષ 1982
વર્ષ 1987
વર્ષ 1992

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP