ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આખી સીમ ભરીભરી ઘુઘવતો શો મોલ મારો વધેલ !' -છંદ ઓળખો.

શાર્દૂલવિક્રીડિત
મંદાક્રાંતા
ઝૂલણા
સ્ત્રગ્ઘરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ સાદા વાક્યને જોડતા યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો.
લાટ હોય તો લેત. કણબી છુ. નહિ લઉં.

પણ, એટલે
જ્યાં...ત્યાં
અથવા, માટે
તો, પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP