ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
લોકકથાકાર દરબાર પુંજાવાળાના પ્રસિદ્ધ પુસ્તકનું નામ જણાવો.

પીયૂષ-ઝરણા
સંભાવનાનો સૂરજ
અંતર-આત્મા
નળની વેદના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP