પર્યાવરણ (The environment)
ભારત સરકાર દ્વારા પર્યાવરણ સંબંધિત શિક્ષણ, જાગૃતિ અને તાલીમ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કયા વર્ષથી કરવામાં આવેલ છે ?

ઈ.સ. 1983-84
ઈ.સ. 1991-92
ઈ.સ. 1990-91
ઈ.સ. 1986-87

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
સમુદ્રી નિવસન તંત્રોના મેગ્રોવ વન, સમુદ્રી ઘાસ કે અન્ય જળાશયી વનસ્પતિ દ્વારા સંચિત થઈને વાતાવરણમાંથી દૂર થતા કાર્બનને ___ કહે છે.

ગ્રીન કાર્બન
કાર્બન ક્રેડિટ
બ્લેક કાર્બન
બ્લુ કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
જૈવ વૈવિધ્યની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ખૂબ જ સમૃદ્ધ બૃહદ જૈવ વૈવિધ્ય ધરાવતા આઠ દેશોમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે ?

આઠમું
પ્રથમ
છઠ્ઠું
ચતુર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વન નાબૂદીને કારણે કઈ બાબતમાં ઘટાડો થાય છે ?

ગ્લોબલ વોર્મિંગ
દુષ્કાળ
જમીનનું ધોવાણ
વરસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP