પર્યાવરણ (The environment)
શીત કટિબંધીય (ધ્રુવ) પ્રદેશમાં ક્ષોભાવરણ કેટલા કિ.મી. ઊંચાઈ સુધી જોવા મળે છે ?

8 કિ.મી.
20 કિ.મી.
16 કિ.મી.
12 કિ.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
"જૈવિક આરક્ષિત ક્ષેત્ર" કાર્યક્રમ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ હતો ?

યુનો (UNO)
યુનિસેફ (UNICEF)
સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ
યુનેસ્કો (UNESCO)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેના પૈકી કયા દેશને "કાર્બન નેગેટીવ" દેશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે ?

મડાગાસ્કર
ભૂતાન
ગ્રીનલેન્ડ
આઇસલેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેનામાંથી ગ્રીન હાઉસ ગેસના સહુથી મોટા સ્ત્રોતને ઓળખો.

વાહન-વ્યવહાર
કૃષિ
ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા
થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
જલવિદ્યુત શક્તિને આ યુગનો ધુમાડા વગરનો સફેદ કોલસો પણ કહેવાય છે. જેનું મુખ્ય કારણ છે...

તેનાથી પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી
ઉત્પાદન ઘણું ધીમું હોય છે
ખૂબ જ મોંઘી છે.
તેનો સંચય કરવો સહેલો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP