પર્યાવરણ (The environment)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા નવેમ્બર-2016 માં કલાઈમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સ COP 22 ક્યાં સ્થળે યોજાઇ હતી ?

મરાકેશ
બોન
પેરિસ
કયોટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વન્ય જીવોના સંરક્ષણ માટે મહત્વના વિસ્તારને 'સંરક્ષિત વિસ્તાર' (Protected Are) જાહેર કરવામાં આવે છે. નીચે પૈકી કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ વિસ્તાર સંરક્ષિત જાહેર કરાયેલો છે ?

મધ્યપ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર
ગુજરાત
રાજસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
VRC એટલે શું ?

વોકેશનલ રિનોવેશન સેન્ટર
વોકેશનલ રિહેબિલીએશન સેન્ટર
વોકેશનલ રિલાયેબલ સેન્ટર
વોકેશનલ રિલેપ્શન સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેના પૈકી કયા દેશને "કાર્બન નેગેટીવ" દેશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે ?

ભૂતાન
આઇસલેન્ડ
મડાગાસ્કર
ગ્રીનલેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
"જૈવિક આરક્ષિત ક્ષેત્ર" કાર્યક્રમ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ હતો ?

સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ
યુનેસ્કો (UNESCO)
યુનિસેફ (UNICEF)
યુનો (UNO)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP