ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘આતમરામની અમરવેલડી’ અને ‘પીયુષ ઝરણાં’ પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

દિગીશ મહેતા
દરબાર પુંજાવાળા
ધીરુબહેન પટેલ
પ્રિયકાન્ત પરીખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘તરસી માટી’ કયા સાહિત્યકારની આત્મકથા છે ?

કવિ સુંદરમ્
ઉમાશંકર જોષી
ર્ડા.હરિવલ્લભ ભાયાણી
મણિલાલ હ. પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP